Generalforsamling den 11.10 2016 – Formandens beretning

Det er nu 8. gang jeg afholder beretning for jer, og endnu en gang er det med nyheden om lavere varmepriser.

Det er et privilegie som formand, altid at skulle berette om lavere priser og gode fremtids udsigter – og jeg synes, at det er fantastisk at være med til gode spiral vi er kommet ind i.  vi får stadig nye forbrugere på værket, og det er det, som giver de stadig lavere priser. De nye forbrugere sørger for, at hive varmen ud af rørene, stadig uden at vi skal producere mere varme, så nye forbrugere er lig med overskud og overskud er lig med tilbagebetaling via billigere varme.

Da vi i sin tid planlagde pillefyret og skulle forudsige de fremtidige varmepriser, har vi alle år indtil de to seneste – ramt priserne lige på.  Vi forudsagde også at et gennemsnitshus skulle forvente en pris på omkring 13.000 om året. Sidste år var prisen 7.800 og i år 8.500 for det selvsamme gennemsnitshus, og det vi ikke har kunnet forudse er den ekstraordinære positive effekt nye forbrugere har på vores økonomi. Værket kan klare endnu flere forbrugere, og det er simpelthen vejen frem, hvis vi skal holde priserne ekstraordinære lavt.

Konsekvensen er, at vi i bestyrelsen har valgt at holde fast i en lav tilslutningspris, det kommer os alle til gode. Konsekvensen er også, at vi gerne vil gøre noget ekstra for at få endnu flere forbrugere på. Endnu flere forbrugere, vil som sagt sikre os lave priser grundet varmeflowet, men samtidig har det den gode effekt, at der er flere til at betale de samme udgifter. Varmemesteren koster det samme, om vi har 250 eller 500 forbrugere. Så nye forbrugere, er vejen frem.

Endnu et bevis på at det går ganske fornuftigt for os, er den seneste pris sammenligning mellem de danske varmeværker. Vores værk er det 10. billigste værk i Danmark……

Det synes jeg godt vi kan være noget stolte af. Det viser på den bedste måde, at værket er veldrevet og at vores udstyr fungere upåklageligt. Man kan ikke ligge på den placering, hvis der var rådne rør eller noget i den stil.

Det eneste der kan påvirke vores varmepris væsentligt negativ er politiske modeller, der sætte os under pres. Vi kan bare konstatere, at vi på værket – altså bestyrelsen og driften – kan knokle en vis legemsdel ud af bukserne for at finde forbedringer, store som små.

Og så kan Christiansborg annullere flere års arbejde ved et lille indgreb i afgifter eller takster.

Også derfor er det afgørende, at vi bliver flere, for så modvirker vi i langt højere grad alle disse forskellige trusler mod vores varmepris.

På det seneste har det været fremme i flere medier, at el bidraget falder væk med udgangen af 2018 og derfor står flere værker til en enorm prisstigning. Jeg er også blevet kontaktet af DR østjylland for at kommentere på historien. Efter min kommentar valgte DR ikke at bringe historien, fordi de mente (ligesom jeg), at det ikke er nogen historie endnu.

I det nyligt udsendte nyhedsbrev, har vi kort forsøgt, at redegøre for hvad der er op og ned på historien. I dag får vi ca. 1 mio. kr. om året for at være strøm producerende, derudover tjener vi også penge på at sælge strømmen. Den aftale, der sikrer os 1 mio. kr. udløber med udgangen af 2018 og skal genforhandles. Derfor ved vi ikke endnu noget om hvad en ny aftale, kommer til at indeholde. Den kan indholde alt fra at aftalen forlænges, til at der ikke kommer en ny aftale. Men det er jo ikke ensbetydende med, at alt falder væk til vores ugunst. Jeg tror alle er enige om, at aftalen nok bliver forringet, men helt væk tror jeg ikke på.  For uden dette grundbeløb vil mange værker formentlig bortskaffe gamle motorer, som ikke anvendes meget, og dermed forsvinder Danmarks el-reserve. Kraftvarmeværkene forpligter sig nemlig til, at kunne være el producerende, med 5 min. Varsel – hvis der ikke er strøm nok fra vindmøllerne. Der må derfor nødvendigvis komme noget kompensation, men hvordan, hvor meget og hvornår – det kender vi ikke endnu.

 

Bestyrelsen har dog brugt rigtig meget tid på at drøfte, hvordan vi forholder os til den aftale, som måtte komme. Så vi håber på det bedste, men planlægger fremtiden efter det  værste. For på den måde, at være klar på alle de elementer en ny aftale måtte indeholde.

Bestyrelsens bud på hvordan vi kommer afbøder indvirkningen på denne nye aftale, vil vi fremlægge under investeringsplanen, hvor vi fremlægger vores bud på fremtiden.

Jeg vil gemme detaljerne til investeringsplanen, men blot sige, at vi fremlægger en utrolig ambitiøs plan, som vil kunne sikre os fremadrettet.

Til slut vil jeg gerne takke vores revisor og vores drift for endnu et år med godt samarbejde. Også tak til mine bestyrelseskolleger og ikke mindst dem som hjælper med uddeling af nyhedsbreve.

Investeringsplanen.

Som jeg lovede under min beretning, så vil bestyrelsen under dette punkt fremlægge en investeringsplan.

Som jeg fortalte under min beretning er vores nuværende gode økonomi baseret på gode brændsels kontrakter, og god drift. Men den ekstra ordinære gode økonomi skyldes at vi øger antallet af forbrugere kraftigt.

Vi har derfor drøftet hvad kan vi gøre for at få flere med. vi har en lav tilslutningspris, og hvis vi kan få stor kunder ind har vi også gode priser til dem. Men det er svært at få alle med, og vi bliver derfor nødt til at kigge bredere ud.

Og her har vi stillet ind på Haslund. Haslund er i dag forsynet med individuel naturgas, og naturgassen er etableret på et tidspunkt, som betyder, der i de kommende par år, vil ske en betydelig udskiftning i naturgas fyrene.  Vi har derfor vurderet, at skal vi byde os til, så skal det være nu.

Hvis Haslund skal kobles på værket, er der behov for en mindre ombygning på værket. Samtidig skal der jo ligges rør i jorden mv. vi har indhentet tilbud på hel ombygningen, og vi har sikret os, at vi rent teknisk kan levere varmen som vi skal.

Beregningen viser, at hvis vi får de fleste husstande i Haslund med i tilslutningsperioden, så vil vi gamle forbrugere i vokv tjene en lille mio. kr. og dermed annullere den potentielle prisstigning der måtte komme. Samtidig vil forbrugerne i Haslund formentlig spare 6.000-8.000 kr. på deres årlige varmeregning.

På den måde, så er vores forslag jo noget som vi bør gennemføre.

MEN

Vi er jo forsigtige mennesker i bestyrelsen, vi er jo forbrugere også, og vi vil ikke sætte noget i gang, som kan true vores værk. Vi vil ikke lave dårlige investeringer, eller forhastede investeringer.

Derfor agter vi at gøre følgende:

  1. Vi har allerede drøftet planerne med Randers kommune, som synes det er en god plan vi har fremlagt.

 

  1. Vi informere nu jer, vores forbrugere om vores planer her på generalforsamlingen

 

  1. Snart vil vi afholde borgermøder i Haslund, for at finde ud af, om der overhovedet er en interesse for at koble sig på vores varmeværk.

 

  1. først derefter vil vi engagere et konsulent firma, til at lave et projekt forslag.

 

  1. dette projektforslag vil vi fremlægge for jer, forinden vi igangsætter noget.

 

  1. derefter vil vi indkalde til møde i Haslund igen, for en bindende tilslutningsaftale med forbrugere i Haslund

 

  1. Derefter og først derefter går vi i gang med selve arbejdet, og dermed de konkrete bestillinger mv. og det er først nu, vi igangsætter de økonomiske konsekvenser.

 

så selvom det er store planer, så er vi så forsigtige, at vi ikke igangsætter noget som helst – før vi ved om tilslutningen er det. men er tilslutningen fra nye forbrugere der, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige løsning for os alle sammen.

Vi har tilmeldt os et projekt i region midtjylland, hvor flere værker går sammen om et projekt forslag til EU. Faktisk er listen pt. på ca. 24 værker. På den måde, kan vi få finansieret de konsulent regninger, som et sådan projekt vil generere. Jeg er en del af den styregruppe på 4, som skal styre projektet igennem for alle de deltagende værker.

Så på den måde, forsøger vi igen at minimere vores omkostninger.

Vi ved godt at det er store planer, men der er en ting, der er vigtigt og som vi hele tiden har fokus på det, det

  • Hvor langt kan vi komme før det koster penge, og 2) vi sætter ikke noget i gang før vi har tilsagn, der viser, at vi ikke får udgifter ud af denne model. Vi er ekstremt forsigtige, som altid, i vores tilgang til investeringen.

 

Så det er planerne, der er ikke noget konkret endnu – og inden det koster os penge – vil I blive hørt.