Pille-silo eksploderet.

d. 24-02-2024 kl. ca. 00.30 er en af vores siloer til træpiller på varmeværket i Jebjerg eksploderet.
Politi, redning og varmemester har været på stedet. 

Der er p.t. ingen der ved hvad der er sket. Men siloen var tom, og den anden silo med pille-fyr kørte og kører upåklageligt.
Der forestår nu tekniske undersøgelser, så vi kan udlede hvordan det kunne ske. 

Forsikringen har sagen og varmen kan uden problemer blive leveret. Både fra værket i Jebjerg og fra Hammelvej. 


Undersøgelserne af pille-siloen i Jebjerg, der kollapsede den 24. februar, er afsluttet, uden hverken leverandører, forsikring eller andre rådgivere kan give nogen forklaring.

Der er kun ganske få kendte fortilfælde, og teorien er stadig, at der må være tale om en støveksplosion, idet rensning af anlægget har været foretaget endog hyppigere, end forskrifterne siger.

Forsikringsselskabet betaler udgifterne ved indkøb og opsætning af ny silo plus driftstabet. 
Reetableringen vil betyde, at der vil blive lidt ekstra aktivitet på grunden i en kort periode.