torsdag den 18 januar 2018.

Vi har nu fået en endelig godkendelse af Haslund-projektet fra Randers Kommune.

Det har været en sej og langvarig proces, fordi naturgasselskabet, der pt. forsyner husstandene individuelt i Haslund, flere gange i processen er kommet med nye spørgsmål til projektet. Derfor de mange meldinger undervejs, hvor vi troede, at NU var vi i hus med tilladelsen. Vi beklager den usikkerhed, det har givet, men meldingen fra entreprenøren går på opstart 19. februar med rørlevering, samlinger osv. med mindre vejret begynder at drille rigtigt meget.

fredag den 14 august 2020.

Vi har modtaget Energiklagenævnets afgørelse i sagen om Randers Kommunes godkendelse af Værum-Ørum Kraftvarmeværks projektforslag for forsyning af Haslund.

Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes projektgodkendelse!

Som det fremgår af begrundelsen, har Energiklagenævnet givet Værum-Ørum Kraftvarmeværk medhold vedrørende alle HMN’s (nu Evida) indsigelser, herunder vedrørende varmeforbruget, som var opgjort efter BBR og vedrørende oliekundernes fremtidige udskiftning af brændere.

Hele afgørelsen finder du her: