Formandens beretning 2023den 23-10-2023

Referat og beretning fra generalforsamlingen som PDF

Så er det igen blevet tid for mig at gøre status på det forgangne år. et år, hvor vi har gjort alt det vi skulle men på den anden side, ikke har fået det resultat vi har ønsket. Et år, som egentlig er bedst kendetegnet ved, at være både godt og skidt.

Eksempler:

Træpillekedlen:

Kedlen skulle være sat i drift inden fyringssæsonen, og skulle være færdigetableret 1. oktober. Det var den ikke, den begyndte først at drifte medio december, og det har betydet en betydelig merudgift med naturgas. Vi har fået dagbøder fra entreprenøren, men det modsvarer ikke den merudgift, der har været til gassen.  Det gode er dog, at selvom vi har haft denne merudgift, kommer vi stadig ud med et lille overskud, men det overskud skulle have været meget større. Et andet positivt element er, at træpillekedlen har kørt upåklageligt siden igangsættelsen. Så på mange måder gør træpillekedlen på Hammelvej lige nøjagtig det den skal, og som er planlagt. Det er bare sket 1,5 md. For sent i det nu afsluttede regnskabsår.

 

Varmepumpen:

Varmepumpen skulle være færdigbygget før sommerferien, så der kunne søges tilskud i det nu afsluttede regnskabsår. Allerede tidligt på året stod det klart, at byggeriet ikke ville blive færdig til tiden. Entreprenøren har derfor modtaget en dagbod på størrelse med det tilskud vi ellers skulle søge, så vi er ikke gået glip af noget som helst i denne forbindelse. Varmemæssigt skal varmepumpen ikke køre om sommeren, da det er solfangerne der laver varmen der, så det har ikke haft en faktisk betydning for værket. Varmepumpen er nu færdig, og har været færdig siden medio september. Den er nu testet ved gennemgående drift, og varmepumpen leverer over de minimums-ydelser, som er lovet – og der har ikke været udfordringer af nogen slags med igangsættelsen.

 

Fordeling af produktionen: 

Det betyder nu, at vores driftsfolk har flere håndtag til at producere den billigste varme til os.

Solfangerne er jo etableret, så al den varme, som solfangerne producere er i princippet gratis. Solen kan nogenlunde levere den varme vi skal bruge fra 1. april – 1. oktober.

Derefter er der i budgettet projekteret, at træpillekedlen skal levere al varmen. Det gør også, at vi budgetmæssigt, ikke regner med at bruge varmepumpen. Det skal forstås således, at vi har en fast prisaftale på træpillerne, og dermed ved, at det er maksimalt det vi kan komme af med. hvis Elprisen er 1 kr. eller derunder (excl. Afgifter) så kører vi med varmepumpen. Alle forudsigelser siger, at elpriserne er stigende – men hvis man kigger på elprisen for den enkelte dag, er der typisk flere timer, hvor prisen er under 1 kr. også selvom gennemsnitsprisen for dagen er langt over 2,5 kr. excl. Afgifter.  I går har priserne været virkelig gode, mens de i dag er forholdsvis høje.

Indtil videre, har varmepumpen kørt på gode tidspunkter, og hvis det holder hele fyringssæsonen, og ikke kun de foregående 3-4 uger, så bliver vores budget forbedret. Men det skal altså lige køre hele fyringssæsonen, før vi kan være rigtig glade.

 

Nye forbrugere: 

Sommeren 2023 var også der, hvor vi stoppede med vores attraktive tilkoblingspris, og fra nu af, koster det de faktiske tilslutningsomkostninger at komme med. Vi har fået tilsluttet mange nye forbrugere, og vi er endt i underkanten af 500 forbrugere. Det er ganske udmærket, og bedre end vi havde håbet på, da vi startede Haslund projektet. Der er stadig huse, som ikke er med endnu, men erfaringen viser, at de kommer over tid, når huse handles mv. samtidig, er der stadig udstykningsprojekter i gang flere steder i vores byer, og det vil automatisk også give nye kunder over tid. Værket er dimensioneret og kan sagtens tage flere kunder.

 

Brug mere varme:

Den sidste del, og den lidt mere trælse del er, at da vi lavede årsafslutningen skulle forbrugerne have flere penge tilbage end vi havde regnet med. Dels var det ikke så koldt set over hele året, som det normalt er – og dels har forbrugerne nok sparet lidt på varmen. Jeg forsøgte mig sidste år med at fortælle, at alle skulle bruge mere varme, da det er bedst for varmeværkets økonomi. Varmeværket skal stort set producere den samme mængde varme, og sende den samme mængde varme vand rundt – uanset om den enkelte husstand sparer på varmen. Varmeværket sørger også for natsænkning. Jo mere varme vi kan udfakturere til kunderne des mere, tjener værket og i sidste ende, kan det sætte priserne ned. Så mit sidste ord i denne beretning er, brug noget mere varme. 🙂

 

Tak for ordet.