”Vi” er Værum-Ørum Kraftvarmeværk, et andelsejet selskab dannet i 1995 som Barmarksværk. I dag leverer vi fjernvarme til mere end 460 husstande i Jebjerg, Væth, Værum og Haslund. Fjernvarme laver vi  på sol, træpiller, Varmepumpe eller naturgas, alt efter hvad der er billigst her og nu.

I starten var det naturgas, som producerede både varme og elektricitet  ved hjælp af en Rolls-Royce Gas Motor – varme til forbrugerne og strøm som vi kunne sælge på el-markedet.

Da gassen blev dyrere, købte vi i 2012 en træpille kedel (0,925 MW), som frem til 2020 leverede den primære varme med naturgassen som supplement.

Men skiftende afgifter, bortfald af tilskuddet for at stå stand-by med strøm  til el-nettet og den stigende klimafokus, fik os til at tænke i vedvarende energi. Resultatet er solvarmeanlægget på Hammelvej mellem Haslund og Værum. Anlægget blev taget i brug i juni 2020 og har været en god investering, da vi i lange perioder kan køre udelukkende med solen som varmekilde.

Solvarmeanlægget er fremtidssikret. Dels er der paneler nok til at dække en udvidelse af fjernvarmenettet, dels er det plads til flere paneler på arealet, hvis byudviklingen i området tager yderligere fart.

I løbet af 2021 og 2022 var gassen blevet så dyr at vi blev nødt til at udfase den. Det gjorde  vi i første omgang med endnu en træpille kedel (1,5 MW). I juni 2023 kom der så en varmepumpe på 2 MW, hvilket også betyder at vi nu er næsten 100% CO2-neutrale og  at vores andel af vedvarende energi i produktionen ligger på ca. 94%. Se vores Fjernvarmedeklaration.

Tekniske data 2023:

Solanlægget:  8.272 m2 solpaneler, Årlig ydelse max 4.400 MWh.

Træpille kedler:  0,925 MW i Jebjerg og  1,5 MW på Hammelvej.

Varmepumpe: 2,0 MW.

Gasmotor: Varme 1,8 MW.  El 1,5 MW. blev udfaset i starten af 2024.

Gaskedel: 2,0 MW.