”Vi” er Værum-Ørum Kraftvarmeværk, et andelsejet selskab dannet i 1995 som Barmarksværk. I dag leverer vi fjernvarme til mere end 400 husstande i Jebjerg, Væth, Værum og Haslund – fjernvarme lavet på sol, træpiller og naturgas i nævnte rækkefølge.

I starten var det naturgas, som producerede både varme og elektricitet  ved hjælp af en Rolls-Royce Gas Motor – varme til forbrugerne og strøm som vi kunne sælge på el-markedet.

Da gassen blev dyrere, købte vi i 2012 en træpille kedel, som frem til 2020 leverede den primære varme med naturgassen som supplement.

Men skiftende afgifter, bortfald af tilskuddet for at stå stand-by med strøm  til el-nettet og den stigende klimafokus, fik os til at tænke i vedvarende energi. Resultatet er solvarmeanlægget på Hammelvej mellem Haslund og Værum. Anlægget blev taget i brug i juni 2020 og har bevist sit værd, da vi i perioder har kørt udelukkende med solen som varmekilde.

Solvarmeanlægget er fremtidssikret. Dels er der paneler nok til at dække en udvidelse af fjernvarmenettet, dels er det plads til flere paneler på arealet, hvis byudviklingen i området tager yderligere fart.

Tekniske data:

Solanlægget:  8.272 m2 solpaneler, Årlig ydelse max 4.400 MWh

Træpille kedel:  0,925 MW

Gasmotor: Varme 1,8 MW.  El 1,5 MW

Gaskedel: 2,0 MW