Randers Kommune har netop godkendt vores solvarmeprojekt på Hammelvej.

Der er i høringsperioden indkommet to indsigelser, som kommunen har taget højde for.

Dermed kan byggeriet af det 8.272 mstore anlæg igangsættes i uge 34, og går alt efter planen, igangsættes anlægget i uge 9.

Anlægget kan producere 3.100 MWh svarende til ca. det halve af værkets nuværende årlige produktion.

Her er nogle Milepæle for projektet dato
Udsendelse af udbud (entreprise B + D) 26-06-2019
Frist for tilbud 09-08-2019
Kontraktunderskrivelse og opstart byggefase Uge 34 2019
Væskepåfyldning og idriftsættelse Uge 8 2020
Indkøring og ydelseseftervisning Uge 9 2020 (ved sol)

Herunder finder du selve projekrforslaget og den godkendte lokalplan.

Solvarme-projektforslag

Solvarme-projektforslag

Lokalplan_684

Lokalplan_684