Formandens beretning for 2020 den 26.10 2021

Referat og beretning fra generalforsamlingen.

Kære alle sammen, Det er i dag min 12. Beretning som formand for vores varmeværk. Og det er en lidt mærkelig størrelse. For det første er beretningen jo mere end et år forsinket, da Corona har gjort, at vi har udsat generalforsamlingen indtil i dag, og det er lidt mærkeligt, at holde en beretning, om noget der vedrører et regnskab, der er et år gammelt og nogle begivenheder, som dermed er op til 2 år gamle. Især fordi, der jo er sket betydelige forandringer i det efterfølgende regnskabsår, som vi skal snakke om til næste generalforsamling om en lille times tid eller så.

 

Samtidig kunne jeg konstatere, at jeg faktisk havde lavet en beretning for 2020, og det er ret tydeligt, at jeg på det tidspunkt overhovedet ikke anede hvad der ville ske året efter. Jeg har derfor overvejet nøje hvordan denne beretning endelig skal se ud. Skal jeg tale ud fra den beretning, som er skrevet dengang og som i dag nok vil blive anset for at være lige vel optimistisk eller skal jeg tale ud fra den viden, som vi har nu, baseret på alle de efterrationaliseringer, som tiden har vist os. Jeg har valgt lidt af hvert. Jeg har taget beretningen som den var, og har valgt enkelte steder, at kommentere den med den viden vi har i dag.

 

Skrevet i oktober 2020.

Vi kan se tilbage på et år med en vis turbulens og rigtig meget arbejde for bestyrelsen, men samlet set et år, med rigtige mange gode nyheder, og en enkelt lidt dårlig nyhed.

Den første glædelige nyhed er, at efter 3 års klagesagsbehandling, er det nu slået fast i ankenævnet, at VOKV gerne må levere varme til Haslund. Det er superdejligt at få slået fast, at den tilladelse vi har fået fra Randers kommune, nu 2,5 år efter, også er slået fast med syvtommer søm. Jeg tænker stadig på, det brev, gasselskabet sendte til alle vores potentielle kunder, at vi ville tabe sagen og at det ville medføre en betydelig udgift, at skifte til fjernvarme, når nu afgørelsen ville falde ud til gasselskabets fordel.  Allerede dengang var det brev mere et udtryk for ønsketænkning end egentlig jura. Når man læser afgørelsen fra ankenævnet, så vandt vi ikke sagen 1-0, men snarere 11-0. vi fik medhold i samtlige påstande og vurderinger, og gasselskabet blev ikke imødekommet på et eneste punkt i sagen. Det er en stor tilfredsstillelse for os i bestyrelsen og det massive arbejde vi har lagt i udvidelsen, at det på den måde giver os ret i, at det både forretningsmæssig er en god idé men også juridisk er efter reglerne.

Skrevet i oktober 2021: Der er ingenting der i den forgangne periode, har ændret på dette. Vi er den fremtidige leverandør af varme i Haslund, og vi er stadig også med de prisstigninger, som har ramt os efterfølgende markant bedre end gaspriserne på husene.

Skrevet i 2020

Det næste store lyspunkt er færdiggørelsen af vores solfanger anlæg på Hammelvej. Anlægget har kørt i drift siden primo juli, og selvom fliser og landskabet rundet om bygningen ikke er helt færdigt nu, så har anlægget kørt siden da. Juli måned har været en trist sommermåned, men sol, skyer og regn og lidt mere sol. Det har måske ikke været en super sommerferie for os, som sådan. Men ift. til indstillingen af værket, har det været en super sommer. Vi har fået afprøvet alle indstillinger på en meget kort tid, og derfor er anlægget hurtigt kørt i drift.  Og allerede nu, kan vi konstatere, at det nye værk leverer den varme vi har budgetteret med. Så selvom vi gerne vil se de rigtige tal over hele det nye regnskabsår, så er det en fornuftig investering at sætte solfangeranlægget op.

Skrevet i oktober 2021:

Vi kan i dag konstatere, at det 2019-2020 regnskabsår som bliver fremlagt denne generalforsamling, ikke er supergodt – hvilket primært skyldes, at sommeren 2020 ikke var så lang og god som normalt. I vil kunne se det på efterfølgende regnskab, at solvarmen faktisk producerer mere det efterfølgende år.

Skrevet i oktober 2020

Men når det nu går så godt, hvorfor har vi så sat prisen op? Det skyldes desværre, at vi har haft betydelige udfordringer med en enkelt rådgiver. Rådgiveren og den tidsplan, der blev sat op betød i sidste ende, at vi er gået glip af en engangsindtægt på 1,8 mio. kr. og da vi har indtægtsført beløbet, fordi vi havde krav på det, så betød forsinkelserne at vi ikke fik det beløb. Vi skiftede rådgiver så snart vi opdagede udfordringerne, og den nye rådgiver har været med til at få projektet på rette tidsplan igen. Men tilskuddet er tabt.

Vi bokser stadig med den pågældende rådgiver, og har haft sagen til vurdering ved advokat, og hvor den ender henne ved vi ikke, men det er årsagen til, at har et underskud og for at betale det underskud, så har vi valgt at lave en tilbagebetaling over 5 år. Men hvad er der egentlig sket. Der er sket det, at der er visse betingelser med de tilskud, der gives. 1. Betingelse var, at man ansøger om tilskud seneste den 30. juni 2018, hvor projektforslaget skal være godkendt. 2. Betingelse var at projektet skulle være færdig etableret 30. juni 2019. Deadlines vi på daværende tidspunkt ikke kendte til, da det jo var vore rådgiver, der skulle ordne det. Projektforslaget blev godkendt 28. juni men desværre blev der ikke søgt om tilskud inden 30. juni af vores rådgiver, da den konkrete rådgiver blev skiftet ud i juni grundet pensionering.

 

Det havde i sig selv ikke været det store problem, men den nye rådgiver blev ved med at udsætte møder, og leverede ikke de nødvendige ting, der gjorde at projektet kunne sættes i gang. Vi presser på med mails, møder mv. For at få sat skub I tingene, ikke på grund af tilskuddet, men fordi solvarmen skulle være med til at give billig varme så hurtigt som muligt. Efter et møde med dansk fjernvarme I anden anledning, får jeg kendskab til reglerne omkring tilskud, og vi reagerer prompte med, at bede rådgiver om en hurtig handling, men der ved vi godt, vi kommer ikke til at lave et udbud, få forhandlet de rigtige priser og endeligt få bygget anlægget. Sammen med dansk fjernvarme kontakter vi forsyningstilsynet for at afdække evt. Muligheder for dispensation desværre uden held. Vi fik smidt rådgiveren, COWI, på porten, og startede forfra med Rambøll. Hvilket betød, at anlægget stod færdig juni 2020.

Skrevet i 2021

Efterfølgende har vi fået vurderet hvorvidt den træghed, som COWI har ageret med, kunne betyde et evt. erstatningsansvar fra COWI side. Vurderingen fra 2 uafhængige rådgivere er at sandsynligheden for at vinde en sådan sag vil være 60/40. Det store problem ligger I den kontrakt der er lavet. Den er nemlig lavet mellem region midt og rådgiveren, da vi har fået tilskud fra EU-projektet for vores rådgivning. Og denne standard kontrakt har ikke været superskarp omkring alle opgaver, herunder at søge tilskud. Jeg sidder i øvrigt med I styregruppen for dette projekt. Og ud af mere end 132 projekter og tilskud, er vores projekt det eneste hvor kontrakten har været problemfyldt. Det er bare superærgerligt, men det vil formentlig koste os mellem 500.000 -750.000 at køre en sådan sag, og hvis vi ikke vinder den, så er underskuddet bare endnu større.

 

Skrevet i 2020

Men hvor hårdt er vi ramt. Vi er alene ramt på det pågældende år. der er ingen bølger til de næste år. Det er et isoleret tilfælde.  Til gengæld er der kommet nogle gode ting ind i det nuværende regnskabsår, som gør, at vi kan være optimistiske omkring fremtidens budget. Jeg kan ikke love noget konkret endnu, men der er al mulig grund til at være optimistiske, og eventuelle overskud vil blive brugt til at betale det underskud, som vi har som ekstra ordinær udgift, og dermed forkorte tilbagebetalingstiden, så vi så hurtigt som muligt, kan vende tilbage til normale priser.

Det har holdt hårdt, men nu vi har redskaberne til at afbøde effekterne af en ændret varmestruktur. Men hvad er der egentlig sket, sådant rent talmæssigt.

I 2014 igangsatte bestyrelsen en proces for at afbøde bortfaldet af grundbeløbet. Grundbeløbet var oppe på 1,7 mio. Løsningen blev et Haslund projekt, bundet op på solfangerprojektet. Hvis vi ser ind i budgettallene, så har den løsning været rigtig, rigtig god. Det vi sparer ved at bruge solfanger anlægget betaler allerede sig selv hjem i år. Samtidig har vi koblet ca. 150 Haslund forbrugere på værket, hvilket er nok til, at udgiften til Haslund projektet medregnet det mersalg der sker af varme, så betaler det projekt for sig selv.

Desværre kan vi dag vi se, at det ikke kun er grundbeløbet, der udfordrer os. De sidste 2-3 år, har hele elmarkedet, forandret sig. Og vi kan se ind i, at det nuværende regnskab der mangler vi helt op til 3,7 mio. kr. i el indtægter (hvis vi ser på det år, hvor vi fik allerstørst indtjening på el). De viser bare, at vores initiativer virker, og de virker godt, for vi har været i stand til at stå imod de manglende el indtægter, og sørge for at holde prisen nede – også selvom vi blev snydt af vores forventede tilskud.

Vi har dog rigtig mange håndtag at bruge, for at sikre os, mod prisstigninger. Men helt overordnet, så er der en model der virker. Det er flere forbrugere der kobles på. Jo flere vi er, des flere er der til at deles om de faste udgifter, og det giver lavere priser.

Derfor kan vi med glæde konstatere, at der løbende tilkobles forbrugere på værkets net. I snart lang tid, har vi koblet 1 ny forbruger på værket pr uge, og vi kan derfor se ind i et forløb, hvor vi stadig får flere og flere på. Så det skal nok blive rigtig godt, og fremtiden ser fin ud.

Vi arbejder derudover på flere nye projekter. Dels er der industriområdet ved Haslund, og industriområdet ude ved Sdr. Borup som vi pt. lægger billet ind på. Desuden snakker vi med Laurbjerg om, der evt. skal lægges en ledning ned til dem. Desuden gælder det, at vi er involveret i det nye projekt omkring fremtidens Haslund, hvor der skal bygges op mod 200 nye huse. Desuden vil vi gerne gøre endnu mere, for at få den bestående mængde af huse i Haslund på.

Når vi involverer os i alle projekterne, så er det vi fordi, flere forbrugere, giver bedre økonomi. Desuden har vi overskuds kapacitet på solen om sommeren, som det er lige nu. Det har vi selvfølgelig ikke, hvis alle tingene sker, og vi har heller ikke ledig markkapacitet til at udvide solen, hvis alle projekterne bliver til noget. Men vi satser bredt for at være sikker på, at vi kommer længst muligt. Den dag hvor det hele bliver til noget, så må vi kigge på at købe mere mark, eller hvad det måtte ende med. Men vi ønsker ikke at satse på en del alene, eller en ad gangen. Vi ønsker at satse bredt, så vi har flest muligheder på den lange bane.

Nogle af projekterne er meget nemt for os at indgå i, andre kræver lidt mere af os. Men de har alle det til fælles, at det handler om, at få flere brugere på værket, og få brugt den overskudsvarme vi har om sommeren.

Med det vil jeg gerne sige tak for et godt, men også hårdt arbejdsår, som giver en god fornemmelse i forhold til fremtiden.

Morten Bøhm, Formand