Generalforsamling den 24 .10 2019 – Formandens beretning

Det er lidt en blandet fornøjelse at stå og af-rapporterer det forgangne år for jer. På den ene side, så kan jeg berettet om et år, hvor alle de planer vi har lagt, viser sig at ramme helt plet – på den anden side, står jeg for første gang og skal holde en beretning, efter vi sat prisen op.

Da bestyrelsen for snart 5-6 år siden satte sig ned, og tænkte de første tanker om hvordan vi kan imødegå grundbeløbets bortfald.  Der blev iværksat 3 hovedprojekter. 1) tilkobling af forbrugere i det eksisterende områder 2) Tilkobling af forbrugerne i Haslund og 3) etablering af solvarmeprojekt. For alle 3 projekter kan vi konstatere at budgetterne holder, og priserne holder og de dermed har den ønskede effekt.

Status på de 3 projekter er:

Tilkobling af forbrugere i det gamle Værum Ørum område. Vi har tilkoblet stort set alle indenfor forsyningsområdet. Der er stadig nogen der ikke ønsker fjernvarme – ca. 25 stk. alt i alt. Og det får vi aldrig ændret på, før de pågældende huse bliver solgt/varmeenheden bryder ned eller lignende. Vi er derfor i mål med det vi kan.

Omkring Haslund, så bliver der tilkoblet flere og flere huse hele tiden. Vi havde håbet på, at vi kunne tilkoble de fleste i første hug, men må erkende, at det i overvejende grad bliver enkelte husstande, der kommer på. Vi har i dag ca. tilkoblet 50% af forbrugerne i Haslund, og over de næste par år, vil det tal stige støt. Der er ingen tvivl om, at den sag vi har pt. mod HMN gasselskabet, betyder, at nogle gerne vil se, at vi vinder den og der så kommer et større ryk. Men det går ganske godt. Haslund projektet er med de tilkoblinger der er kommet allerede i dag selvfinansierende, så de nye tilkoblinger vil i overvejende grad, være overskud for fællesskabet.

Status på solvarmen er, at vi i disse dage går i gang med grave sokler, lave indkørsel med videre og planen er, at hele projektet er færdig først i det nye år. Vi har fået indhentet tilbud fra solide og prøvede leverandører, så vi forventer at tingene kommer til at køre efter planen. Det gør det i hvert fald indtil nu. Vi har fået et fantastisk tilbud på selve solfeltet, og derfor har vi udvidet solfeltet til det maksimale af, hvad vi kan. Til gengæld er solfeltet fremtidssikret, og skal ikke udvides over tid. Det betyder også, at vi kommer til at have en enorm overproduktion i de bedste sommermåneder – men det har vi også en plan for.

Når alle det planlagte kører så godt, hvorfor er det så, at priserne stiger i år? Det er fordi projekterne ikke er færdiggjort hurtigt nok. Der er mange faktorer, der spiller ind – hele udbuds fasen har taget længere tid end vi havde håber på, myndigheds behandlingen af lokalplanen, har taget lang tid. Samtidig er træpillerne steget med næsten 40% og alle forhold samlet – så gør det, at vi kommer til at have et mellem år, før besparelserne kommer til os.

Vi regner altså stadig med en varmepris på 10.500 kr. for et gennemsnits-hus men først når solvarmen er etableret i starten af næste år. Men det er stort set alle der har pris stigninger i år, fordi i år er det første år, hvor grundbeløbet slår fuldt igennem. Vi har som værk mistet et grundbeløb på 1,7 mio. svarende til en prisstigning på 10.000 kr. for det gamle VOKV. Dvs. vores pris ville have ligget i omegnen af 22.000 pr år – hvis vi ikke havde gjort noget omkring de tre projekter.

Apropos priser, så har jeg lidt prissammenligninger til jer.

standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 mwh  https://forsyningstilsynet.dk/media/6608/prisstatistikken.pdf 

 

 Opvarmningsform Fjernvarme

 Værum Ørum

 Langå varmeværk

 Verdo

 faste priser  1.831  5.277  2.694
 varmepris 10.751 10.751  8.960
 samlet pris 12.582 16.028 11.653

 

Opvarmningsform Anskaffelsespris Energipris brutto Årligt forbrug Varme- udgift kr./år Afskrivning kr./år Drift og service / år Varmeudgift på 10 år
Træpillefyr (1) Fra 35.000 kr. 2,10 kr./kg 3.715 kg 7.800 kr. 2.842 3.500 kr. 141.420 kr.
Brændeovn (2) 8.000- 25.000 kr. 1,92 kr./kg 4.525 kg 8.685 kr. 527-1648 1.000 kr. 102.120- 113.330 kr.
Luft til luft varmepumpe (4) 15.000- 20.000 kr. 1,42 kr./kWh 3.620 kWh 5.140 kr. 1.218-1.624 1.300 kr. 75.136- 79.196 kr.
Luft til vand varmepumpe (5) 75.000- 110.000 kr. 1,42 kr./kWh 5.170 kWh 7.341 kr. 6.090-8.932 1.700 kr. 151.310- 179.730 kr.
Jord til vand varmepumpe (6) 110.000- 140.000 kr. 1,42 kr./kWh 4.525 kWh 6.425 kr. 7.250-9.228 1.700 kr. 153.750- 173.530 kr.
Nyt naturgasfyr (7) 40.000- 50.000 kr. 7,97 kr./m3 1.630 m3 12.991 kr. 2.637-3.296 1.600 kr. 165.980- 182.570 kr.
Nyt oliefyr (8) 35.000- 50.000 kr. 10 kr./l 1.880 liter 18.800 kr. 2.307-3.296 1.200 kr. 223.070- 232.960 kr.
Gammelt oliefyr (9) 0 kr. 10 kr./l 2.420 liter 24.200 kr. 0 1.200 kr. 254.000 kr.
Gammel el-radiator (10) 0 kr. 1,42 kr./kWh 18,1 MWh 25.702 kr. 0 0 kr. 257.020 kr.

 

Så selvom vi har stigende priser, er vi stadig i den billige ende. Vi ligger på 132. pladsen af de billigste værker pt. ud af 389. men vi ligger solidt foran i en midter-klump, af værker, hvor prisen ligger fra 11.500-13.800 som samlet set udgør 60% af de samlede værker. Så set isoleret på dette års varmepris, skal vi absolut ikke skamme os, men derfor vil vi alle sammen gerne længere ned, og det kommer vi også.

Bestyrelsen har med vanlig energi kastet os over 2 nye projekter. Vi har egentlig ikke planlagt andet end, at gøre de 3 første projekter færdigt, men der er sket ting omkring os, der har betydet, at vi måtte reagere. Verdo lagde et projektforslag ind til kommunen i marts/april måned. I det projektforslag, ville Verdo konvertere gas i industriområdet bag Haslund til Fjernvarme. Der synes vi, at skal der fjernvarme til det område, så skal det leveres af os. Verdo er på den forkerte side af E45, og det er jo lige i Haslunds baghave. Vi fik derfor sendt et projektforslag afsted. Kommunen godkendte endda, at vi blev lidt forsinkede og ventede på modtaglesen af vores forslag, da de vidste ”at Værum Ørum på sigt er et billigere alternativ end Verdo”. Det syntes jeg faktisk er noget af et udsagn, som jeg er meget stolt over. Kommunen behandler dette forslag, og vi må forvente en strid kamp med Gas selskabet over tid, da områder faktisk er 3 gange så stort, som vores nuværende område – med fuld tilslutning. Til sammenligning producere vi dag 7500 mwh, og der skal leveres ca. 64.000 mwh til industriområdet. Så det er en ordentlig mundfuld – og der er også en lang tidshorisont på det – og bare rolig inden projektet vil skulle startes op, vil vi orientere løbende om projektet, så forbrugerne kan sige ja eller nej over tid. Vi gør det selvfølgelig kun, hvis det er en god forretning for værket. Projektforslaget viser dog, at vi kan tjene rigtig godt på vores investering, hvis vi gør det.

Det andet nye projekt, er et projekt om at lægge en ledning til Laurbjerg og sælge overskydende solvarme, indtil vi selv kan bruge al solvarmen. I stedet for at blænde dele af feltet af i de mest solrige måneder, kunne det være fint, hvis vi kunne sende vores vand til Laurbjerg, der så kan bruge det i deres varmepumpe, de er ved at sætte op. Om det bliver til noget ved vi ikke endnu, vi er stadig ikke gået i gang med screeningen, som Rambøll skal lave. Men jeg tror det er vigtigt, at vise at to fjernvarme værker sagtens kan arbejde sammen om sådanne ting, til gavn for alle.

Det er jo frygtelig mange projekter vi har sat i gang og som vi vil sætte i gang. Det har indtil videre kostet omkring 1 mio. kr. i rådgiver honorar, og vi ender nok med 1,3 mio. i rådgiver honorar. Det er heldigvis ikke noget varmeværket selv betaler for. vi er nemlig med i REFER projektet, som er et projekt regionmidt kører, hvor man har søgt støttekroner i EU til den grønne omstilling. Vi er med i projektet og jeg er med i styregruppen på 5 mennesker, som er med til at sikre, at vi anvender midlerne korrekt og sikrer mest mulig grøn omstilling for pengene. I alt er vi 29 værker der er gået med, og samlet set, kan værker få andel i 28 mio. kr. støtte, mod at igangsætte grønomstilling for mere end 500 mio. kr.

Jeg synes det er fedt, for at lille værk som vores, at vi på den måde kan få igangsat nogle store rådgivningsopgaver, uden selv at skulle betale for det. Personligt synes jeg også det er en spændende opgave, at være med i den helt store skala, omkring udvikling af fjernvarmen. Det gør også at værket komme tættere på andre og store spillere, og dermed kan holde sig ajour med, hvad vi skal gøre, for fremadrettet at gøre tingene endnu bedre.

Til sidst vil jeg gerne takke vores varmemester og administrationen for et godt år. Hans Jørgen er godt nok taget til fjernvarme konference i dag. Jeg vil også gerne takke revisor for godt og solidt arbejde i året – og ikke mindst tak til bestyrelsen for jeres arbejde, og jeres indsats.

Tak for ordet.

Morten Bøhm, Formand