Velkommen til

Værum Ørum kraftvarmeværk.

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 19.00

i Jebjerg forsamlingshus 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  5. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  6. Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

Ved Driftproblemmer ring 86461292 eller  se her 

 

De nye priser for 2016-2017 se her

 

Ny forbruger se her

 

logo-dansk