Vellykket Åbent Hus 26 september 2021

Pølsemanden var glad, og vi var glade for det pæne besøg på solfeltet . Pølsemanden udleverede ca.150 pølser, så vi skønner, at mellem 50-60 interesserede kom, så og hørte om solfeltet og teknikken bag.

Gæsterne blev vist rundt på ude og inde på anlægget, og interessen var især stor for SRO-anlægget, der står for den elektroniske styring, regulering og overvågning af Værum-Ørum Kraftvarmeværks nyeste energikilde.