Gode råd til at spare på varmen.

Sådan udnytter du bedst fjernvarmen og får en lavere returtemperatur?
  • Brug alle radiatorer i samme rum – og indstil dem ens.
  • Luk døren mellem rum med forskellig temperatur.
  • Mærk på dine radiatorer og tjek, om alle der er i brug er varme i toppen og kolde i bunden.
  • Dæk aldrig din radiator med tøj, gardiner eller lignende.
  • Tag temperaturen på det varme vand ved vandhanerne. Den bør ikke overstige 48 til 50 grader. Har du en varmtvandsbeholder skal temperaturen i beholderen dog op mellem 50 til 55 grader for at undgå legionella.

 

Bedre afkøling?

Afkøling er forskellen i temperaturen på det fjernvarmevand, du modtager og det, du sendes retur til værket.
For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager og sender retur.
Retur-temperaturen bør maksimalt være 35 grader.

 

Kan det betale sig at slukke for varmen om natten?

Når det er bidende koldt udenfor, er det ikke nødvendigt at sænke temperaturen om natten, for det kan alligevel ikke betale sig i forhold til at skulle varme mere op dagen efter. Hvis du vil have en lavere nattetemperatur, kan du nøjes med at sænke temperaturen et par grader, for eksempel fra 20 grader til 18 grader.

 

Rumtemperaturen.

Der må godt være forskel på temperaturen i forskellige rum i huset, men ikke for meget.
Fx er det måske nok med 16-18°C i soveværelset.
I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste.
Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum, bør døren være lukket.
Kommer temperaturen ned under 14°C i et rum, som måske slet ikke bliver brugt, kan det skade bygningen. Det kan også trække varme fra andre rum og give fodkulde og evt. fugtproblemer.
Sørg derfor for, at temperaturen i et rum altid er mindst 14°C.
For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5 – 6%.