Generalforsamling 28/10 2014

I Jebjerg forsamlingshus, fremmødt 28 stemmeberettigede andelshavere.

Der serveres kaffe, the og boller m. pålæg.

 1. Valg af dirigent: Søren Nielsen, fra Væth, er valgt.
 • Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

 

 1. Formandens beretning, se her
 • Ingen kommentarer/spørgsmål til beretningen, godkendt!

 

 1. Revideret årsregnskab fremlægges og godkendes.
 • Regnskabet blev godkendt!

 

 1. Forslag fra bestyrelsen:
 • Der er ingen forslag.

 

 1. Indkomne forslag:
 • Bestyrelsen har ikke modtaget forslag!

 

 1. Budget for indeværende drifts-år fremlægges for godkendelse: Godkendt!
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Morten Bøhm                     Genvalgt,  Hanne Gregersen               Genvalgt
 1. Suppleant 1:  Rene Koch Nielsen, Suppleant 2:  Ingen
 1. Valg af revisor: Dansk revision Randers genvalgt!
 1. Eventuelt: Rasmus, genbo til værkets indkørsel, påpegede at lastbiler har problemer med at komme til/fra så fortov og opsat mur rammes. Nabo til værket spurgte til mulighed for støjdæmpning af slagge-snegl. Disse 2 punkter vil driften/bestyrelsen se nærmere på.

 

 

Konstituering:

Formand:      Morten Bøhm

Næstfmd.:     Brian Sørensen

Best. Medlemmer: Søren Broch, Hanne Gregersen, Ole Bloch

Suppleant: Rene Koch Nielsen

Underskrifter

 

.

Formandens beretning oktober 2014

Velkommen

Det forgangne år, har været lidt stille – ikke så mange udadvendte aktiviteter. Ikke fordi energien er væk, men fordi det har handlet om konsolidering. I de sidste år har vi sat rigtig mange ting i gang, og det handler om, at få de ting løbet hjem – i stedet for at igangsætte endnu mere nyt.

Men selvom vi har konsolideret, er der stadig ting på vej, som vi arbejdet med.

Men allerførst vil jeg snakke lidt om vores pris. For når alt kommer til alt, så kan vi sætte mange sjove ting i gang, og have mange gode idéer – men i bund og grund handler alt om vores varmepris. Selvom vores revisor vil gennemgå både regnskab og budget vil jeg give begge ting med på vejen.

Ved sidste generalforsamling forsamling havde vi sat prisen ned på et gennemsnitshus med ca. 2.500 – denne gang er der lige udsendt regninger der viser, at prisen er sat yderligere ned med ca. 3.000 kr. og når dette regnskabsår slutter 30. juni 2015 – kan vi sætte prisen yderligere ca. 5.000 kr. ned.

Det betyder, at vi snart kan se frem til en gennemsnitspris på 14.500 kr. det er da meget fornuftigt, sådan lidt på jysk. Faktisk er det fantastisk godt nyt. Med andre ord, er prisen faldet fra ca. 32000 i 2006 til 14.500 i 2015. ca. 17000 efter skat. alt efter indtægt svarer det vel nogenlunde til 1-2 ekstra månedslønning efter skat. Det kan vi godt være bekendt.

Eneste mislyd er, vel, at vi igen i år, har lavet et enormt overskud. Det skyldes, at vi budgetterer konservativt, ud fra idéen om, at det er bedre at betale lidt tilbage i stedet for at efteropkræve penge. Den del skal vi holde op med, da det på sigt kan betyde, at vi skal betale skat. der er masser af muligheder for at undgå det, så det skal vi selfølgelig. Men det kræver, at vi går lidt væk for den forsigtige linje, som vi plejer at anlægge i budgetfasen.

Med pilefyret og de muligheder det har givet for optimering af driften, har vi sikret os fremtidsmæssigt så godt som vi kan. Vi kan ikke gardere os mod politiske løsninger, hvor vi skal betale højere afgifter end i dag. Men bortset fra det, er vi på forholdsvis sikker grund. Det betyder også, at bestyrelsen nu har arbejdsro til at kigge fremad og arbejde strategisk med fremtiden uden hele tiden, at være bekymret for høje priser.

Vores fokus på den korte bane er:

Flere forbrugere

Igen i år er der kommet 1 ny til. Men hvordan kommer der flere til? Hvem synes fjernvarme er interessant, og hvordan får vi til at vælge fjernvarmen. Det eneste et varmeværk kan tjene penge på er flere forbrugere, det er også det eneste der fremtidssikre værket, da flere forbrugere betyder at byrden fordeles på flere skuldre. så det er afgørende, at vi på sigt bliver flere. Der er nogle oliefyrskunder der skal på, dem er vi i forsigtig dialog med (af respekt for kommunal beslutning), men der er også brændefyr og pillefyr der er tilladt i dag, og som kan skifte til fjernvarme når fyret er slidt op. Det skal vi være klar til. Den bedste metode er billig varme over en længere periode.

Bedre udnyttelse af anlægget.

Energi forbedringer er vejen frem.

Vi begynder snart at etablere energiforbedringer på værket, ligesom vi vil arbejde med automatisk trykstyring, så vi kan være leveringsdygtige når behovet er der, og kan neddrosle når der ikke er forbrug. Automatisk er nøgleordet her.

Udsendelse nyhedsbreve.

Vi skal i gang igen. Det har været lidt for nedadgående på det sidste. Men det skyldes at der ikke er så meget nyt- alt kører super godt. Men det skal vi jo blive ved med at fortælle jer.

Vores fokus på den lange bane er:

Nye varmekilder

Kan vi/må vi arbejde med nye varmekilder. Vi er beliggende på landet, med masser af landmænd omkring os. Kan vi udnytte det ? og til hvad?

Udløb af energi aftaler

om 5 år udløber de aftaler omkring elpriser som der arbejdes med i dag. Vi skal arbejde med scenarier der gør, at vi er forberedte på de ting der måtte komme. Skal vi helt lukke ned for gas og elproduktion – skal vi fortsætte – hvilken teknologi er tilstede, når beslutninger skal træffes.

Så selvom prisen er rigtig fin og driften er rigtig fin – så er der som I kan høre stadig noget at se til.  Prisen betyder så bare, at vi har tid til at tænke og grundigt om. Hvilket vel ikke er så ringe igen.

Tak til bestyrelsen for endnu et godt år-