Generalforsamling den 24 .10 2017 – Formandens beretning

Det forgangne år, har både været fyldt med masser af arbejde og på den anden side, er der ikke endnu sket meget nyt….

Omkring selve driften af værket, må vi sige, at der ikke er meget nyt. Vi har fastholdt de ekstraordinære lave priser for endnu en sæson. Gennemsnitsprisen har nu i 2 år træk ligget på 8.800 kr. hvilket gør, vi ligger i top 8% af de billigste varmeværker i Danmark.

Det kan vi godt være stolte af. og uden, at jeg skal fremmane fortidens spøgelser, så er det bare sådan, at man kan ikke levere en så lav varmepris, med nedslidte anlæg og utætte rør – og lignende historier. Vi har et anlæg, der er i fin form, og som bliver passet efter alle kunstens regler, og de nødvendige ting, der skal igangsættes, for at anlægget fortsat kan køre optimalt, bliver igangsat.

Ved udgangen af 2018 bortfalder vores grundbeløb på vores el produktion. Og dermed ser vi ud til at miste en lille mio. i indtægter om året. For at afbøde det, har vi bl.a. igangsat det med at få yderligere husstande med, i skrivende stund 28 af vores egne husstande, og gerne 300 Haslund husstande, og dermed bliver varmestigningen for den enkelte til at overskue. Samtidig er der igangsat et samarbejde med Dansk Fjernvarme, som skal sikre at vi for et andet beløb i stedet. Det bliver mindre, men nok pt. omkring 250.000 kr. hvilket jo også bidrager til at mindske varmestigningen.

Vi forventer stadig en varmepris på 10.500 kr. fremadrettet, hvis Haslund bliver gennemført, og nok nærmere 11.500 uden gennemførelse af Haslund projektet. Det giver jo en stigning på et par tusind om året, med de nuværende priser, men de er altså også ekstremt lave priser. Så derfor kan vi imødese en lille stigning, men stigningen var forventelig. Derfor håber jeg ikke det medfører at folk begynder at snakke om at fjernvarme priserne er høje, fordi sammenligningen med tidligere år, og andre brændsler stadig gør vores værk meget interessant.

Som I kan se, betyder Haslund projektet meget for vores økonomi. Vi kan spare penge på, at få de nye forbrugere med, samtidig med det, vil vi kunne udnytte vores varmeproduktion fuldt ud.

Status på Haslund projektet er, at vi forventede svar i dag, men det kommer nok først i morgen. Vi indleverede vores projektforslag og det blev behandlet i Randers kommune den 21. august. Her blev forvaltningen bemyndiget til, at træffe afgørelse i sagen, såfremt der ikke kom væsentlige indsigelser.

Der blev givet en 4 ugers frist for indsigelser, og de eneste der havde indsigelser, var HMN – altså gas selskabet. Gas selskabet er i den situation, at såfremt vi kommet til Haslund, kan husstandene frit vælge naturgas til eller fra. Hvilket jo samlet set er en indtægt på ca. 5 mio. kr. om året. Ligegyldig hvilken ”side” man er på, så kan alle godt forstå, at når man invaderer andres forretningsgrundlag, og det i øvrigt sker over hele landet, fordi gassen er ved at faset ud, ja så kommer der en reaktion.

Jeg synes selvsagt ikke, at de indsigelser HMN kommer med er valide, jeg synes de er konstrueret til lejligheden og den dialog der har være mellem HMN og os, har mere haft karakter at tiden skulle bruges fuldt ud, og forsinkelse af vores projekt mest muligt. Det gør også, at vi formentlig først har en afgørelse fra kommunen i morgen (tidligst), og vi var vel egentlig klar til at gå i jorden 1. oktober. I kan følge med på hjemmesiden www.vokv.dk som Ole gør alt for at vedligeholde og opdatere, vi kan desværre ikke følge med ift. nyhedsbrevene for at informere alle. Der sker så mange ændringer mv. så hvis man vil holde sig helt ajour, så må man på hjemmesiden. Alternativt kontakte en fra bestyrelsen.

Når vi forhåbentlig snart kan igangsætte projektet, så agter bestyrelsen at være meget synlige i Haslund, og gøre alt for at få flest mulige med, hurtigst muligt. Vi har i skrivende stund ca. 170 interesserede, og det inkluderer det nye område, der er ved at blive udlagt til ejendomme. Men det handler jo om, at når gravemaskinerne triller ned af en vej, så har vi været ude på vejmøder eller lignende, og fortalt at nu skal man altså på. Vi gør også alt for at finde ud af om nogen vil købe de eksisterende naturgasfyr, især de fyr der er 1-2 år gamle. Vi overvejer også, at gøre noget for de nye forbrugere ift. fuldmagt der gør, at hvis man vil af, så står vi for al kontakt til naturgasselskabet, så ingen skal opleve for meget bøvl med at komme af gassen. Men her kan I alle også spille en rolle, I kan være med til at fortælle om den gode historie, som værket jo er, når/hvis i mødes med folk fra Haslund. I skal ikke oversælge værket, vi er overbevist om, at vi har et godt produkt – men derfor må I gerne tale pænt om det forløb vi har været igennem sammen de sidste 8 år.

Haslund projektet har nået alle de parametre, som vi har stillet op som succes, så nu skal vi gerne i gang.

Vi har i dag inviteret Isoplus, til at fortælle om anlægget, vi har projekteret. Så får vi tilladelsen, så er vi klar og vil gerne i gang hurtigst muligt.

Så det meste af det forgangne år, har gået med Haslund projektet og får vi tilladelsen – vil meget af det nye år, også gå med dette. Det kan vi tillade os, fordi vores almindelig drift er i god gænge, og det gør at vi skal have udsyn på alle muligheder. Også nye varmekilder. Vi har længe snakket varmepumper og vi kigger stadig. Men pt. gør vi intet omkring forsyningskilderne. Vi er i den heldige situation, at selv med 100% tilslutning fra Haslund, så kan vi køre med det eksisterende anlæg, og det anlæg er vi godt tilfredse med. Men det skal ikke afholdes os fra hele tiden at undersøge den nye marked, som fjernelsen af PSO afgiften giver.

Så endnu en gang må jeg indrømme, at det har været en fornøjelse, at arbejde sammen med bestyrelsen og sammen være med til at holde vores lille værk i den rigtige retning. Tak til alle jer der deler foldere ud, det er godt gået af jer.!! I er med til at vi kan holde vores forbrugere nogenlunde orienteret om hvad vi laver.

Jeg vil gerne sige tak til driften (Marianne og Hans Jørgen) for deres indsats. Selvom du Hans Jørgen engang imellem mener vi tager den gode drift for givet, så er det jo grunden for alt det andet vi laver. Og tak til revisor for det gode samarbejde. Det har faktisk ikke gjort så ondt, at skifte Erik ud efter 20 år, som vi havde frygtet. Du er kommet godt fra start, Peter.

Så alt i alt går det faktisk meget godt i vores lille forening.