Der var mødt ca.36 Haslund-borgere op til orientering om fjernvarmeprojektet.

Projektet blev fremlagt i detaljer af Morten Bøhm, Rambøl og Isoplus.

Det gav anledning til stor spørgelyst og interesse for at få fjernvarme.

Projektet venter nu på slutgodkendelse fra Randers-kommune, da der stadigvæk er få udeståender med HMN Naturgas.