Der var mødt ca.50 andelshavere op til orientering om Haslundprojektet.

Der var stor interesse for projektet som blev fremlagr af Morten Bøhm.

Her er de slides der blev vist på mødet: