Der var mødt ca.25 op til orientering om fjernvarmeprojektet.

Projektet blev fremlagt af Morten Bøhm og gav anledning til stor spørgelyst og interesse.

Her er de slides der blev vist på mødet.