Prisstigning i 2021

Sidst i uge 25 måtte vi desværre melde ud, at der kommer en større prisstigning for alle os forbrugere. Vi vil gerne takke for forståelsen samt for de spørgsmål, der er opstået efterfølgende.

Et par henvendelser omhandler strukturen for prisstigningen, som vi ønsker at gøre rede for her.

Du kan læse det brev, der blev omdelt i vores forbrugeres postkasser her.

 

Uddybning af prisstigningen

I vores 2019/2020-regnskab er vi kommet ud med et underskud som følge af bl.a. COVID-19, som vi ikke på forhånd kunne indregne i budgettet for regnskabsåret. De manglende sportsaktiviteter i hallen i Haslund har især kostet, da disse har været nedlukket i en lang periode. Det har både givet manglende varmesalg, som normalt svarer til 16-18 standardhuse, samt et større varmetab på ledningsnettet på op til 40%.

 

En anden faktor, som blev meldt ud allerede sidste år, er en efterregning på vores solvarmeprojekt, hvor vores eksterne rådgiver ikke ansøgte om tilskud til solcelleanlæggene. De 1,8 mio. kroner, som vi dermed ikke fik i tilskud, var der allerede budgetteret med i regnskabsåret 2021/2022. Læs mere om planen for afvikling af efterregningen her.

 

Det indeværende regnskabsår har desuden også været udfordret af nedlukning af sportsaktiviteter i en periode og ikke mindst en markant prisstigning på naturgas. Fra 1. oktober 2020 steg prisen på naturgas fra 0,70 kr./kbm til 2,55 kr./kbm. Prisstigningen sker bl.a. som følge af fald i gasforbruget generelt samt en særlig afgift på opvarmingsformer med kul, olie og gas, grundet politisk ønske om udfasning af disse.

 

Prisstigningen for regnskabsåret 2021/2022 er dermed fordelt således, i cirkatal:

1.000 kr. som følge af underskud fra regnskabsåret 2019/2020. Underskuddet bliver afviklet på et år.

2.000 kr. grundet manglende tilskud. Det samlede beløb afregnes over fem år og vil være afviklet i 2026.

3.000 kr. kommer fra fortsat manglende varmesalg og øget varmetab i regnskabsåret 2020/2021 samt fra forventning om, at prisen på naturgas fortsat vil være markant højere end tidligere.

 

Vedvarende energi på programmet til generalforsamling

Vi ønsker at erstatte vores naturgasanlæg med vedvarende energi som varmepumper og dermed undgå de høje udsving i gasprisen. En sådan udskiftning vil kunne reducere prisstigningen væsentligt. Dette ønsker vi at drøfte med vores andelshavere på vores to generalforsamlinger for 2020 og 2021, som afholdes i forlængelse af hinanden i oktober.

 

Vi opfordrer alle andelshavere til at møde op og drøfte de vigtige emner, som er på programmet i år. Tid og sted følger.