FAQ:

Hvad er fordelene ved fjernvarme?

Ingen må tjene på fjernvarmen, og værket er ejet af forbrugerne, så du får også medindflydelse.

Et fjernvarmeanlæg har en gennemsnitlig levetid på 20-25 år.

Anlægget fylder kun lidt hjemme hos dig og er både lydløst og lugtfri.

Vi sørger for, at der kommer varme til din bolig, så du ikke behøver at tænke på det.

I dag kommer en stor del af vores varme fra solpaneler, og i 2030 vil fjernvarmen være 100% CO2-neutral.

Vi overvåger fjernvarmesystemerne konstant. Opstår der problemer kan du trække på døgnvagten året rundt, da det er inkluderet i fjernvarmeprisen. Er noget gået i stykker, skal du dog selv betale.

Der er altid varmt vand, og der er ikke noget årligt service med dele, der skal udskiftes. Det er sikkert og trygt.


Hvad koster det at komme med?

Frem til 30.juni koster det 3.000 kr. at komme med på fjernvarmen. Herefter tager vi i forbindelse med budgetlægning for det kommende år stilling til hvad det fremadrettet skal koste.

Er du naturgaskunde skal du efter 31. marts selv betale den kompensationen på 8.000 kroner som naturgasdistributionsselskabet EVIDA  kræver for at koble dig af nettet. Du har dog mulighed for at få dækket en del af gebyret ved at søge Afkoblingspuljen, der åbner 2021, via Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk


Hvordan opsiger jeg min aftale med gasselskabet?

Det gør du ved at kontakte dit gasselskab og bede om at blive koblet af nettet.


Hvad dækker de 3.000kr?

 For den pris, leverer varmeværket varmerør gennem soklen, afsluttende med to ventiler. Du skal selv betale for den omformning, der skal ske med dit nuværende anlæg.


Hvad koster det om året for fjernvarmen?

Gennemsnitsprisen er til og med Juli 2021  13.822 kr. Der er ingen drift- og serviceomkostninger, og Værum Ørum er stadigvæk i blandt de billige varmeværker i Danmark. 


Generel prisstatistik fra Bolius.dk fra 2020, hvor alle udgifter inkl. etablering er medtaget.

Opvarmningsform Anskaffelses- pris i kr. Energipris brutto Årligt forbrug Varme- udgift kr./år Afskrivning kr./år Drift og service kr/år Varmeudgift på 10 år i kr.*
Træpillefyr 35.000 2,65 kr./kg 3876 kg 10.271 2.736 3.500 165.069
Brændeovn 20.000 2,19 kr./kg 4259 kg 9.329 1.250 1.000 115.789
Luft til luft varmepumpe 15.000 1,42 kr./kWh 3620 kWh 5.140 1.173 1.300 76.134
Luft til vand varmepumpe 90.000 1,42 kr./kWh 5171 kWh 7.343 7.036 1.700 160.794
Jord til vand varmepumpe 125.000 1,42 kr./kWh 4525 KWh 6.426 7.810 1.700 159.355
Nyt naturgasfyr 45.000 6,65 kr./m3 1631 m3 10.844 2.812 1.600 152.557
Nyt oliefyr 45.000 11,9 kr./l 1886 l 22.446 2.812 1.200 264.579
Gammelt oliefyr 0 11,9 kr./l 2757 l 32.806 0 1.200 340.056
Gammel el-radiator 0 1,42 kr./kWh 18100 kWh 25.702 0 0 257.020

 


Jeg har lige købt et nyt gasfyr, er fjernvarme interessant for mig?

Det kan du bedst selv afgøre, men prøv at sammenligne vores pris plus din investering til fjernvarmen med Varmeudgiften på 10 år fra Bolius.dk prisstatistik og divider med 10, så får du et indtryk af om det en god forretning for dig.


Skal jeg på fjernvarmen?

Der er ingen tilslutningspligt i Haslund, og der er heller ingen forblivelsespligt. Derfor kan du frivilligt vælge om du vil tilkobles og efterfølgende afkobles fjernvarmen igen.


Kan jeg komme af fjernvarmen igen?

Der er ingen tilslutningspligt i Haslund, og der er heller ingen forblivelsespligt. Derfor kan du frivilligt vælge om du vil tilkobles og efterfølgende afkobles fjernvarmen igen. Hvis du melder dig ud, skal du dog betale din andel af værkets gæld.


Hvad koster det at lave mit anlæg om?

Det afhænger af mange ting, men det er som regel ikke hele dit anlæg, der skal laves om. For oliefyr og naturgas anlæg koster det formentlig 20.000 kr. for huse med ren elvarme, koster det formentlig 75.000 kr. da det skal laves vandbåret anlæg. Vi tilbyder besøg med en smed, så det nøjagtige tilbud kan udarbejdes. Vi har dog ingen aftaler med nogen om priser eller lignende, så hvis du gerne vil vælge en anden, så gør endelig det.


Hvem sørger for at frakoble mit gamle fyr?

Det gør den smed, som du vælger skal stå for omformningen af dit anlæg. Varmeværket har ingen aftaler med nogen omkring dette arbejde. 


Jeg skal have separeret regn- og spildevand, kan det ske samtidig?

Separering kan godt laves samtidig med, at varmerørene lægges, så der kun skal graves en gang på din grund. Du skal dog selv aftale det med dem, der graver på stedet.

Der kan ikke gives en gennemsnitspris, men der vil blive udarbejdet individuelle tilbud i hvert enkelt tilfælde. Varmeværket har ingen andel i den aftale.