Ingen må tjene på fjernvarmen, og værket er ejet af forbrugerne, så du får også medindflydelse.

Et fjernvarmeanlæg har en gennemsnitlig levetid på 20-25 år.

Anlægget fylder kun lidt hjemme hos dig og er både lydløst og lugtfri.

Vi sørger for, at der kommer varme til din bolig, så du ikke behøver at tænke på det.

I dag kommer  vores varme fra solpaneler, biomasse og varmepumpe, og derfor er vi nu næsten 100% CO2-neutral. Vi bruger kun gas som sidste udvej.

Vi overvåger fjernvarmesystemerne konstant. Opstår der problemer kan du trække på døgnvagten året rundt, da det er inkluderet i fjernvarmeprisen. Er noget gået i stykker, skal du dog selv betale.

Der er altid varmt vand, og der er ikke noget årligt service med dele, der skal udskiftes. Det er sikkert og trygt.

Fremover vil nye forbrugere blive faktureret de faktiske udgifter ved tilslutning til fjernvarmeværket.

Skæringsdatoen for den nye pris var den 30. juni 2023 ved midnat, du kan se flere detaljer her.

Er du naturgaskunde skal du selv betale den kompensationen på ca. 8.000 kroner  plus moms som naturgasdistributionsselskabet EVIDA  kræver for at koble dig af nettet. Du har dog mulighed for at få dækket en del af gebyret ved at søge Afkoblingspuljen, der åbnede 1. gang i 2021, via Energistyrelsens hjemmeside.

Om Afkoblingsordningen

Evida administrerer Afkoblingsordningen. Ordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020, hvor der blev afsat midler til gebyrfritagelse ved frakobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026. I 2023 har der i første omgang været afsat 100 mio.

Der er ingen tilslutningspligt i Haslund, og der er heller ingen forblivelsespligt. Derfor kan du frivilligt vælge om du vil tilkobles og efterfølgende afkobles fjernvarmen igen. Hvis du melder dig ud, skal du dog betale din andel af værkets gæld.

Det afhænger af mange ting, men det er som regel ikke hele dit anlæg, der skal laves om. For oliefyr og naturgas anlæg koster det formentlig 20.000 kr. for huse med ren elvarme, koster det formentlig 75.000 kr. da det skal laves vandbåret anlæg. Vi tilbyder besøg med en smed, så det nøjagtige tilbud kan udarbejdes. Vi har dog ingen aftaler med nogen om priser eller lignende, så hvis du gerne vil vælge en anden, så gør endelig det.

Fra 1. august 2022 er vi nødt til at sætte varmeprisen betragteligt op. Helt konkret til 27.353 kr. for et gennemsnitshus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh. Årsagen er de voldsomme prisstigninger der har været bla. på  gas.

Vi kommer på niveau med omkringliggende værker og er stadig billigere end et gasfyret hus, men det er en ringe trøst.

Læs mere om prisstigningen her.   

Bestyrelsen arbejder på fuld kraft for at få prisen ned igen.

Det gør du ved at kontakte dit gasselskab og bede om at blive koblet af nettet.

Det kan du bedst selv afgøre, men med de kraftige prisstigninger der er på gassen og det politiske ønske om udfasning, så er der ingen tvivl om at  det er tiden til at sige farvel til gassen. Prøv at sammenligne vores pris plus din investering til fjernvarmen med den varmeudgift du har med gas incl. de løbende udgifter til vedligeholdelse, så får du et indtryk af om det en god forretning for dig.

Separering kan godt laves samtidig med, at varmerørene lægges, så der kun skal graves en gang på din grund. Du skal dog selv aftale det med dem, der graver på stedet.
Der kan ikke gives en gennemsnitspris, men der vil blive udarbejdet individuelle tilbud i hvert enkelt tilfælde. Varmeværket har ingen andel i den aftale.

 

Det gør den smed, som du vælger skal stå for omformningen af dit anlæg. Varmeværket har ingen aftaler med nogen omkring dette arbejde.