VOKV ”Informationsmøde 4” i Haslund 21/2 – 2018.

Informationsmøde nr. 4 i Haslund. Fremmødt ca. 40 personer.

Dertil bestyrelsen i VOKV, Christian (projektchef fra Isoplus), Kim (journalist fra Dansk Fjernvarme) & Hans Jørgen (driftsleder VOKV).

 • Velkomst ved Morten (formand i VOKV), som kunne slå fast at der nu er hold i projektet og godkendelse fra kommunen. Samt at der nu kan sættes priser osv. Der er naturligvis mulighed for at tilmelde sig VOKV fra nu af, samt bede om VVS besøg.
 • Nybyggerier på 79 huse, er vigtig i sammenhængen og gør at der er god økonomi i
 • VOKV forhåbning er 200 forbrugere i løbet af 2018 og 50-100 yderligere i løbet af 2019.
 • Gennemgang af VOKV udvikling.
 • Gennemgang af budgettet efter Haslund projekt er gennemført & energistyrelsens gennemsnit for de forskellige opvarmningsformer i et standardhus.
 • Forklaring på selskabsløsning af et varmeværk, som jo ikke skal lave overskud eller underskud. Der er udelukkende andelshaverne til at dele overskud eller underskud.
 • Spørgsmål fra salen om grundbeløbet, Morten forklarede sammenhængen.
 • Spørgsmål til investering i varmekilder, Morten forklarede sammenhæng mellem nye varmekilder og lånemuligheder. Så en evt. ny varmekilde er ikke ensbetydende med højere pris for varmen.
 • Spørgsmål til tilslutningspris om fx 2 år. Det klart bedste er at flest muligt tilsluttes fra start, af hensyn til selskabets totaløkonomi. Tilslutningspris besluttes altid af den siddende bestyrelse, så der kan ikke gives et endeligt svar på pris om 2 år.
 • Spørgsmål til hvad pris er hvis stik ligges ind men forbrug afventer. Hvis der er tale om få måneder så tager vi ikke andet end tilslutningsprisen. Men er der tale om år, så vil vi formentligt opkræve den årlige grundafgift.
 • Spørgsmål omkring solvarme, hvorvidt det må benyttes samtidig med fjernvarme? Morten forklarede at der normalt ikke må være mere end ét vandbåret anlæg i huset. Men også at når først fjernvarmen er tilsluttet, vil driftsudgifter og vedligehold på solvarmeanlæg sikkert gøre det knapt så interessant.
 • Christian fra Isoplus gennemgår ledningsarbejde, underboringer, graveforhold, vejrlig osv. og primært er transmissionsledning fokus PT. Ugeplan for Møllevangsvej forelagt. Samt forventede tilslutningsforløb.
 • Spørgsmål til bækkens undergravning, Morten og Christian forklarede sammenhængen.
 • Spørgsmål til private-/fællesvej om opgravning og reetablering. Christian pointerede at vi graver efter kommunens anvisninger, men selvfølgelig helst efterlader området til alles tilfredsstillelse.
 • OBS på Haslundkærvej som er smal og busrute skal stadig omkring. Christian takkede for oplysningen.

 

Her er de slides der blev vist på mødet.