Hvad koster det at komme på Værum-Ørum Kraftvarmeværk?

Det koster 3.000 kr. at komme på værket. Derudover skal du overdrage værket den CO2-besparelse, som konverteringen giver.

Hvad dækker de 3.000 kr.?

For den pris, leverer varmeværket varmerør gennem soklen, afsluttende med to ventiler. Du skal selv betale for den omforandring, der skal ske med dit nuværende anlæg.

Hvad koster det om året for fjernvarmen?

Varmeprisen forventes fremadrettet, at være 10.750 kr. for et gennemsnitshus, dvs. 130 kvm. og et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Pt. er Værum Ørum mellem de billigste varmeværker i Danmark. 

Hvad koster det at lave mit anlæg om?

Det afhænger af mange ting, men det er som regel ikke hele dit anlæg der skal laves om. For oliefyr og naturgasanlæg koster det formentlig 20.000 kr., mens det for huse med ren elvarme formentlig koster 75.000 kr. Varmeværket kan tilbyde besøg af en smed, der kan udarbejde det nøjagtige tilbud. Vi har dog ingen aftaler med nogen om priser eller lignende, så hvis du hellere vil vælge en anden, så gør endelig det.

Jeg skal have separeret regn og spildevand, kan det ske samtidig?

Det kan godt lade sig gøre, men du skal selv aftale det med den entreprenør, der graver på stedet og få et tilbud fra ham. Varmeværket har ikke noget med separeringen at gøre, men det er praktisk nok at få den lavet nu, så der ikke skal graves på din grund igen.

Hvordan opsiger jeg min aftale med gasselskabet?

Du ringer til gasselskabet og siger at du er gået over til fjernvarme og derfor vil have dit forbrug gjort op.

Der skal betales en kompensation til gasselskabet for min afkobling, hvem betaler det?

Du betaler selv. Efterfølgende vil fjernvarmen refundere dig beløbet.

Hvem sørger for at frakoble mit gamle fyr?

Det gør den smed, som du vælger, skal stå for omformningen af dit anlæg. Varmeværket har ingen aftaler med nogen omkring dette arbejde.

Er der andet jeg skal huske?

Hvad med skorstensfejeren?  Har du ikke brug for ham længere, så skal han afmeldes. 

Kan jeg komme af fjernvarmen igen?

Der er ingen tilslutningspligt i Haslund, og der er heller ingen vedblivelsespligt. Derfor kan du frivilligt vælge, om du vil tilkobles og efterfølgende afkobles fjernvarmen igen. Det er dog sådan, at du skal betale din andel af værkets gæld ved udmeldelse, ligesom du skal betale for opsætning af ny varmekilde. Samlet bevirker det, at det normalt ikke er attraktivt at komme af igen.  

Skal jeg på fjernvarmen?

Der er ingen tilslutningspligt i Haslund, og der er heller ingen vedblivelsespligt. Derfor kan du frivilligt vælge, om du vil tilkobles og efterfølgende afkobles fjernvarmen igen.

Jeg har lige købt et nyt gasfyr, er fjernvarme interessant for mig?

Der vil være en besparelse på ca. 4.000 kr. om året. Om det er nok til, at en omlægning er interessant for dig, kan varmeværket ikke svare på. Vi søger at få kontakt til et smedefirma, der arbejder med individuel naturgas, for at høre om nogen vil købe naturgasfyr, der er 1-2 år gamle, og hvad det i givet fald skal koste.

Stiger mit hus i værdi, hvis jeg kobler mig på fjernvarmen?

Det er svært at sige nøjagtig. Vi har rettet spørgsmålet til en ejendomsmægler.